Meteen naar de inhoud

PRIVACY & Voorwaarden:

Privacy

Kim Brouwenstijn vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen met info@kimbrouwenstijn.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Kim Brouwenstijn Nagelsalon is een eenmanszaak, gevestigd te (3181 PC) Rozenburg Z-H aan de Appelgaarde 4. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77104498. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, als jij bij mij in de salon komt voor een behandeling. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot het einde van onze overeenkomst.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zolang ik de pixel geïnstalleerd heb. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Voor overige cookies die ik gebruik verwijs ik je naar mijn cookiestatement.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, eventuele foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar. Recensies over onze diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik verwerk jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor mij en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Ik maak tot slot, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in mijn pand. Dit doe ik uit hoofde van een maatschappelijk belang. Ik zal deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.

1.Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2.Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
3.Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
4.Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5.Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@kimbrouwenstijn.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar info@kimbrouwenstijn.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorwaarden

Afspraak

Graag 10 minuten voor de afspraak aanwezig zijn. Bij het niet op tijd aanwezig zijn op de afspraak, zal de tijd die je te laat bent van de tijd van de afspraak af gaan, waardoor ik bepaalde toevoegingen aan de nagels niet uit zal kunnen voeren

Annuleringen moeten minimaal 72 uur van tevoren door gegeven worden, buiten onmacht om, anders is er genoodzaakt het bedrag van de behandeling in rekening te brengen.
Wordt er niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak geannuleerd, ben ik genoodzaakt om het volledige behandelbedrag aan je door te berekenen. Ik kan dan namelijk niemand anders meer inplannen in jouw plaats.

Wordt er tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak geannuleerd, ben ik genoodzaakt om 50% van het volledige behandelbedrag aan je door te berekenen.

Kim Brouwenstijn Nagelsalon moet ook uiterlijk 72 uur van tevoren annuleringen door hebben gegeven.

Werk van een andere styliste

Als je kunstnagels van een andere salon hebt en je wilt ze door mij laten bijwerken, verwijder ik eerst de oude set. Er zijn veel salons die te weinig vakkennis hebben waardoor de nagels verkeerd gezet worden. Voor het verwijderen van de oude set zal ik, na wat vragen gesteld te hebben, bepalen wat de kosten zullen zijn.

Veiligheid

Veiligheid in mijn salon staat bovenaan. Daarom zijn kinderen niet toegestaan in mijn salon.

Terugbetaling voorwaarden

Je betaalt voor de tijd, de vakkennis, het product en andere uitgaven om de behandeling uit te voeren. Op geen enkele voorwaarde wordt er een terugbetaling gedaan om redenen van service en producten. Als je niet tevreden bent over de behandeling, neem dan binnen 72 uur contact met mij op zodat wij dit kunnen bespreken en aanpassen waar mogelijk met een gratis 30 minuten bijwerking als dit komt door een falend product of verkeerde applicatie. Indien de nazorg regels niet zijn nageleefd, kan ik het herstellen tegen normaal tarief.

Ziek

Als je ziek bent, kom dan alsjeblieft niet naar de afspraak. Neem tijdig contact met mij op om de afspraak te verzetten. Als je toch ziek aankomt op de afspraak, ben ik genoodzaakt de afspraak te annuleren en daarvoor de kosten van de volledige behandeling in rekening te brengen.

Gebruik van mobiele telefoon

Het gebruik van de mobiele telefoon is niet mogelijk tijdens de behandeling. In uitzondering van dringende situaties mag de telefoon opgenomen worden. Wordt er niet aan deze regels gehouden, ben ik niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan de nagels en moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden voor het herstellen hiervan met €15,00 kosten per nagel.

Behoud van de nagels

Nagels zijn sieraden, geen gereedschap.
Hardhandig gebruik van de nagels doet geen goed aan het behoud van de nagels en daardoor zal de garantietijd van 3 weken komen te vervallen.
Het openen van blikjes, het los pulken van materialen, los draaien van schroeven, enz., enz., doet geen goed aan het behoud van de nagels en daardoor zal de garantietijd van 3 weken ook komen te vervallen.

Betalingen

Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden met de pinpas, contactloos betalen of mobiel pinnen

Cookiestatement

Kim Brouwenstijn maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en ver-volgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn web-site bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij mijn website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen jouw ap-paraten niet beschadigen.

Artikel 1 Welke cookies gebruik ik?

Hier kun jij een overzicht vinden van de cookies waar ik, via de website www.kimbrouwenstijn-nagelsalon.nl gebruik van maak en waarom ik dit doe.

Functionele cookies
Ik maak gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik jou kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied en de websi-te gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Analytische cookies
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij mijn site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds be-staande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt on-der andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden beke-ken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kan ik pageviews tellen. Zo kan ik bepalen welke content het meest interessant is voor jou als bezoeker. Cookies geplaatst door Google Analytics worden twee jaar bewaard.

Ik vind het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, ik ben overeen-gekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ik laat een deel van jouw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verza-meld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische coo-kies.

Tracking cookies

Ik maak gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website, waaronder Facebook, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na mijn website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kan ik op die andere website mijn advertenties tonen. Ik gebruik deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zal dit niet aan andere bestanden koppelen.

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over jou als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer jij de content aanklikt of afspeelt. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor mij als website-eigenaar. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

Artikel 2 Cookies verwijderen

Wanneer jij mijn website voor het eerst bezoekt, toon ik een pop-up met uitleg over cookies en vraag ik jou welke cookies jij wilt accepteren. Cookies die niet strikt nood-zakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toe-stemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aan-geven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel ge-volgen hebben voor de diensten en functies die ik jou kan leveren.

Artikel 3 Slotbepalingen

Ik raad jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die ik gebruik, kun jij een e-mail sturen naar info@kimbrouwenstijn.nl.